Reklamacje  

Firma Rogal Jacek Rogowski jako sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

W wypadku wymiany zakupionego towaru na nowy, prosimy o kontakt pod numery telefonu lub adres mailowy, podane w pkt 1 niniejszego regulaminu. Kupujący ponosi wówczas koszty odesłania towaru, jak również ponownej wysyłki. Jeżeli wymiana jest konieczna ze względu na błąd Sprzedającego, koszt pokrywane są przez niego. Paczki wysyłane „za pobraniem” nie zostaną odebrane.

Odsyłając zakupiony towar do reklamacji Kupujący zobowiązany jest do opisania jego wady (nie dotyczy odstąpienia przez Kupującego od umowy w trybie opisanym w pkt 6 Regulaminu) i odesłania towaru na swój koszt i ryzyko wraz z załączonym, podpisanym własnoręcznie formularzem reklamacyjnym  i zgłoszenia zaistniałej sytuacji niezwłocznie drogą mailową. Paczkę należy odesłać na wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu z dopiskiem DO DZIAŁU REKLAMACJI ZWROTÓW I REKLAMACJI FIRMY Rogal Jacek Rogowski Produkt do reklamacji należy odesłać w  opakowaniu, które w sposób odpowiedni zabezpieczy produkt na czas transportu. Paczki wysyłane „za pobraniem” nie będą odbierane. W wypadku uzasadnionej reklamacji. Sprzedający pokrywa koszty ewentualnej naprawy oraz odsyłki naprawionego lub nowego produktu.