You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uszkodzenie walizki lub torby podróżnej przez linie lotnicze

On: Comment: 1 Hit: 2527

Nawet najlepsza walizka lub torba podróżna mogą ulec uszkodzeniu na lotnisku.

Brzydkie wgniecenia, rozdarcia materiału, zepsute zamki, połamane rączki lub urwane kółka – to sytuacje, na które klienci linii lotniczych narażeni są niemal podczas każdej podróży. Nawet najlepiej przygotowany wyjazd może zamienić się w koszmar, jeśli po dotarciu do celu okaże się, że nasza walizka lub torba podróżna nie wygląda tak, jak przed odlotem. Co zrobić w sytuacji uszkodzenia bagażu? Jak dochodzić swoich praw i jakiej rekompensaty oczekiwać? Podpowiadamy!

Uszkodzona walizka, a obowiązki przewoźnika.

Dochodząc swoich praw w przypadku uszkodzenia walizki lub torby podróżnej, warto zapoznać się z przepisami Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 roku. Zgodnie z art. 17 ust. 2 - „przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, jeżeli tylko wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w czasie, gdy zarejestrowany bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika." W przypadku bagażu niezarejestrowanego, łącznie z przedmiotami osobistymi, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy albo z winy osób za niego działających". W praktyce oznacza to, że przewoźnik podnosi odpowiedzialność za bagaż rejestrowany nawet wtedy, gdy nie jest winien jego uszkodzenia. W przypadku bagażu podręcznego , który nie został zarejestrowany, przewoźnik odpowiada z kolei tylko wtedy, gdy szkoda miała miejsce z jego winy. Co ważne, zgodnie z art. 20 konwencji, przewoźnik zwalniany jest z odpowiedzialności za bagaż, jeżeli „szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu” oraz „może uchylić się od odpowiedzialności w całości bądź w części, jeżeli szkoda powstała w wyniku niedbalstwa albo innego niewłaściwego działania lub zaniechania osoby dochodzącej odszkodowania , lub osoby, od której wywodzi ona swe prawa”.

Jak najszybciej zgłoś uszkodzenie walizki.

Lądujesz w obcym kraju, przed Tobą długo wyczekiwany pobyt i przemieszczanie się z ulubioną torbą podróżną bądź walizką materiałową lub poliwęglanową . Ta jednak, po ściągnięciu z taśmy bagażowej, okazuje się uszkodzona. Zamiast wpadać histerię, podejdź do sprawy racjonalnie. I zacznij działać, bo czas może mieć w tej sytuacji kluczowe znaczenie! Zaraz po odebraniu uszkodzonej torby lub walizki , zgłoś się do odpowiedniego biura obsługi w hali przylotów. Przygotuj odcinek biletu lotniczego i kwit bagażowy, które będą Ci potrzebne podczas dochodzenia swoich praw. Sprawdź, czy w bagażu niczego nie brakuje i okaż bagaż pracownikowi działu reklamacji. Ten w Twojej obecności przejrzy walizkę lub torbę podróżną i sporządzi stosowny protokół PIR (Property Irregularity Report), który będzie potwierdzał złożenie reklamacji. Z pewnością zapyta Cię on również o wiek walizki lub torby . Jeśli ta jest starsza niż 1 rok, możesz otrzymać 90% żądanej wartości, a gdy ma ponad 3 lata – maksymalnie 80%.

Późniejsze zgłoszenie szkody.

Fakt uszkodzenia bagażu najlepiej zgłosić jeszcze na lotnisku. Jeśli jednak zmiany w wyglądzie walizki bądź torby zobaczysz dopiero w domu lub hotelu – nie martw się. Licz się jednak z tym, że takiej sytuacji znacznie trudniej będzie Ci dowieść, że szkoda powstała, gdy bagaż znajdował się w rękach przewoźnika. By złożyć reklamację, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem lub obsługującym go agentem handlingowym. Nim to zrobisz, zapoznaj się z warunkami reklamacji, które mogą różnić się między poszczególnymi liniami lotniczymi – na przykład w zakresie załączanych dokumentów. Przede wszystkim , przygotuj rachunek za zakup walizki lub torby . Oszacuj też koszty ewentualnej naprawy bądź potwierdź, że ta nie jest możliwa. Razem z nimi wyślij na podany adres kopię biletu i kwitu bagażowego. Na złożenie reklamacji masz 7 dni – jeśli bagaż został zniszczony lub uszkodzony bądź 21 dni, gdy doszło dodatkowo do opóźnienia w wydaniu bagażu. Miej też na uwadze, że niektóre linie zastrzegają możliwość powiadomienia o uszkodzeniu bagażu tylko do 48 godzin od odebrania walizki lub torby . Inne zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów o dużej wartości, jeśli te nie zostały odpowiednio zgłoszone bądź też, że kwoty rekompensaty mogą być mniejsze, jeśli bagaż był źle zapakowany lub zawierał przedmioty niedozwolone na pokładzie.

Uszkodzony bagaż – na jaką rekompensatę możesz liczyć?

Z chwilą zgłoszenia szkody – na lotnisku lub później, otrzymasz numer sprawy. Od tej chwili nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko czekać na decyzję linii lotniczej. Zgodnie z prawem, odszkodowanie wypłacane przez przewoźników ograniczone jest do kwoty 1000 SDR. SDR, czyli umowna jednostka monetarna, wyznaczana jest na podstawie koszyka walutowego, na który składają się: euro, jen, funt szterling i dolar amerykański. Po przeliczeniu, w zależności od aktualnego kursu walut, kwota ta wynosi około 5000 zł. Jednocześnie, wysokość rekompensaty nie może przekraczać wartości uszkodzonej walizki lub torby . Dlatego tak ważne jest, by przy składaniu reklamacji udowodnić jej koszt.

Na przyszłość – ubezpieczenie i zabezpieczenie bagażu.

Jak uchronić się przed skutkami uszkodzenia bagażu? Najlepiej jeszcze przed samą podróżą! W tym celu, warto wykupić specjalną polisę ubezpieczeniową. Walizkę lub torbę podróżną nadawaną do luku bagażowego, można też „wzmocnić” poprzez stretchowanie , czyli owinięcie folią. Taki sposób nie tylko zmniejszy ryzyko zniszczenia bagaż, jak również jego otwarcia przez niepowołane osoby.

Podsumowując, po stwierdzeniu uszkodzenia bagażu:

  1. zgłoś się do biura obsługi w hali przylotów,

  2. wypełnij na lotnisku formularz reklamacyjny,

  3. zapoznaj się z warunkami reklamacji przewoźnika,

  4. reklamację w biurze lub u agenta przewoźnika złóż w ciągu 7 dni w przypadku zniszczenia , lub uszkodzenia walizki oraz w ciągu 21 dni, jeżeli bagaż przybył z opóźnieniem.

  5. czekaj cierpliwie na rozpatrzenie sprawy.

Comments

Created On piątek, październik 5, 2018 Posted By judyta Comment Link
uwaga na ubezpieczenie tzw.bagażu ,gdyż on obejmuje zawartość walizki a nie samą walizkę ,trzeba wykupić osobne ubezpieczenie walizki ,wtedy można się starać o odszkodowanie
Showing 1 - 1 of 1 item

Leave your comment